Kaspersky
Kaspersky
Kaspersky
Kaspersky
Kaspersky
Kaspersky
Kaspersky
Kaspersky
Kaspersky
Kaspersky
Kaspersky
Kaspersky Internet Security
Kaspersky Anti-Virus
Kaspersky Open Space Security

Kaspersky SOS (Second Opinion Solution)

Kaspersky Anti-Virus 6.0 Second Opinion Solution zapewnia scentralizowane skanowanie antywirusowe stacji roboczych w sieciach korporacyjnych bez powodowania jakichkolwiek konfliktów z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym innych producentów.

Nowy produkt firmy Kaspersky Lab pozwoli od razu osiągnąć gwarantowane rezultaty: po pierwsze, zwiększy poziom ochrony antywirusowej sieci; po drugie, oceni efektywność bieżącego rozwiązania antywirusowego; po trzecie, rozstrzygnie o jego ewentualnej zmianie.

Kaspersky Anti-Virus S.O.S. nie jest tradycyjnym rozwiązaniem antywirusowym - nie zawiera on modułu ochrony w czasie rzeczywistym. Dzięki temu nie powoduje żadnych konfliktów systemowych podczas współdziałania z innym, zainstalowanym już oprogramowaniem antywirusowym. Ponadto, Kaspersky Anti-Virus S.O.S. charakteryzuje się możliwością scentralizowanej instalacji oraz administracji. Program nie wymaga odinstalowania istniejącego produktu antywirusowego, dlatego też użytkownik będzie mógł ocenić efektywność bieżącej ochrony oraz zdecydować o ewentualnym przejściu na alternatywne rozwiązanie.

Dodatkowo, korzystanie z Kaspersky Anti-Virus S.O.S. w celu przeprowadzania dodatkowego regularnego skanowania na żądanie stacji roboczych zwiększy jakość ochrony antywirusowej w sieci korporacyjnej.

Zalety produktu

Dodatkowa warstwa ochrony antywirusowej. Korzystanie z Kaspersky Anti-Virus S.O.S. do przeprowadzania dodatkowego regularnego skanowania stacji roboczych pomoże w utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony sieci przed szkodliwymi programami.

Program może być używany równolegle z innym oprogramowaniem antywirusowym. Kaspersky Anti-Virus S.O.S. różni się od tradycyjnych rozwiązań antywirusowych tym, że nie zawiera modułu ochrony w czasie rzeczywistym. Dzięki temu nie powoduje żadnych konfliktów systemowych podczas współdziałania z innym, zainstalowanym już oprogramowaniem antywirusowym.

Scentralizowane zarządzanie. Kaspersky Anti-Virus S.O.S. może być zainstalowany oraz zarządzany za pomocą Kaspersky Administration Kit, efektywnego narzędzia administracyjnego o dużych możliwościach.

Ocena alternatywnego rozwiązania bez żadnego ryzyka. Instalacja programu Kaspersky Anti-Virus S.O.S. nie wymaga odinstalowania istniejących produktów antywirusowych. Rozwiązanie pozwala na dokonanie porównania bieżącej ochrony antywirusowej z innym produktem oraz na podjęcie decyzji o ewentualnej migracji.

Łatwe przejście na inne rozwiązanie antywirusowe. Kaspersky Administration Kit zapewnia wszystkie narzędzia niezbędne do przejścia na w pełni funkcjonalne rozwiązanie (na przykład, Kaspersky Work Space Security). Migracja zajmie bardzo mało czasu i nie będzie kolidować z pracą użytkowników.